Zgłoszenie

Zgłoszenie

Aby zapisać się na kurs należy:

1. Wypełnić zgłoszenie i wysłać na adres euforis@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy Miasto Sztuki 2017

2. Wpłacić na konto Opactwa pełną kwotę za zakwaterowanie i wyżywienie (rezerwacja miejsca) do 10 czerwca 2017 (70 zł za dobę) po 10 czerwca cena wzrasta do 80 zł

Przystań św. Benedykta

ul. Benedyktyńska 5

PL 37-500 Jarosław

Bank PEKAO SA I O. Jarosław

09 1240 2571 1111 0010 1935 1260

dopisek: Miasto Sztuki 2017, LATO

do 10 czerwca zakwaterowanie i wyżywienie 70 zł/dzień

po 10 czerwca – cena doby wynosi 80 złotych

4. Otrzymać potwierdzenie rezerwacji miejsca

5. Opłacić kurs do końca czerwca 2017 (w przypadku przekroczenia tej daty prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia rezerwacji: 603-689-173) na konto:

Stowarzyszenie Artystów Euforis

Ul. Przytyk 7 /140, 01-962 Warszawa

Citibank Handlowy

46 1030 0019 0109 8530 0042 8035

w tytule wpłaty należy wpisać:

„Miasto Sztuki – lato 2017, nazwa kursu, imię i nazwisko uczestnika”

6. Osoby niepełnoletnie przed zakwaterowaniem muszą przedstawić zaświadczenia od rodziców:

Pisemna zgoda rodziców oraz Zgoda na udzielenie pomocy medycznej 2017

Osoby nie posiadające przy sobie oryginału takiego dokumentu nie będą mogły być zakwaterowane.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

603-689-173